Večno vprašanje o smislu življenja: kaj je vaš ikigaj?

Znanje | 29. 09. 2021

Ikigaj je japonska beseda, sestavljena iz pojmov iki 'življenje' in gaj 'uporabnost, vrednost'. Ikigaj je torej tisto, kar življenju daje vrednost, smisel in namen. Ogledali si bomo, kaj natanko ikigaj pomeni, ter predstavili koristno orodje za odkrivanje življenjskega smisla in nove usmeritve. Model ikigaj je še posebno primeren za vsestransko nadarjene, radovedne, ustvarjalne posameznike pri iskanju edinstvene življenjske poti po meri njihove osebnosti.

Večno vprašanje o smislu življenja: kaj je vaš ikigaj?

Ikigaj je japonska beseda, sestavljena iz pojmov iki ‘življenje’ in gaj ‘uporabnost, vrednost’. Ikigaj je torej tisto, kar življenju daje vrednost, smisel in namen. Ogledali si bomo, kaj natanko ikigaj pomeni, ter predstavili koristno orodje za odkrivanje življenjskega smisla in nove usmeritve. Model ikigaj je še posebno primeren za vsestransko nadarjene, radovedne, ustvarjalne posameznike pri iskanju edinstvene življenjske poti po meri njihove osebnosti.

Kaj se skriva za besedico ikigaj

Pojem je nastal na podlagi temeljnih zdravstvenih načel tradicionalne japonske medicine, po katerih na človekovo telesno zdravje vplivajo duševnost in čustva ter nazori o smislu življenja. Ikigaj sta dobro počutje in občutek izpolnjenosti, ki nas navdajata, kadar se z ljubeznijo in predanostjo posvečamo neki dejavnosti.

V tem je ikigaj soroden vedenjsko-kognitivni terapiji, katere poglavitni namen je sicer blaženje depresivne motnje. Tudi ikigaj namreč velik pomen pripisuje dejavnostim, ki v človeku vzbujajo veselje in občutek mojstrstva. Japonci ta prastari pojem enostavno razlagajo kot »razlog, da zjutraj vstaneš« ali »veselje ob prebujanju«.

Nikakor pa se ne nanaša le na osebno iskanje smisla in osebni občutek življenjske izpolnjenosti, temveč tudi na soljudi in družbo kot celoto. Vključuje torej osebno prizadevanje za smisel, namen in izpolnitev v lastnem življenju, od česar pa naj bi hkrati imeli korist tudi drugi. Vsakdo je namreč poklican tudi k temu, da koristi drugim, in sicer s svojimi posebnimi talenti, nagnjenji in potencialom. Le odkriti jih moramo. Ta pot iskanja smisla in odkrivanja osebne poklicanosti je lahko dolga, polna samopreiskovanja in napora .

Razlaga modela ikigaj

Ikigaj, pojem življenjskega smisla in namena, ki vključuje tako osebno kot družbeno razsežnost, je prikazan z znamenitim diagramom. Zajeta so štiri prekrivajoča se področja:

 • kar ljubiš,
 • v čemer si dober,
 • kar potrebuje svet,
 • kar ti lahko prinaša zaslužek.

Japonski psiholog Akihiro Hasegava v neki svoji študiji piše, da bi lahko ikigaj sicer poenostavljeno opredelili kot smisel življenja, a da je ta opredelitev mnogo preširoka. V resnici naj bi namreč pomenila zmožnost Japoncev, da najdejo veselje v vsakodnevnih, majhnih stvareh, pri čemer je vsota teh trenutkov veselja življenjsko zadovoljstvo.

Seveda je pomembno odkriti svoj življenjski smisel. Toda japonsko in zahodnjaško razumevanje iskanje smisla se v marsičem razhajata. Za Japonce je življenjski smisel presečna množica štirih vidikov: tega, kar imamo radi, tega, pri čemer smo dobri, tega, kar potrebuje svet, in tega, s čimer si lahko prislužimo denar.

Morda je lahko pri odkrivanju svoje življenjske poklicanosti diagram ikigaj v pomoč tudi vam. Raziščite, v čem se vaši talenti in najljubše dejavnosti ujemajo s tistim, kar potrebuje svet, in tistim, za kar bi bili ljudje pripravljeni odšteti denar.

V središču diagrama, na preseku štirih pomembnih življenjskih področij, je ikigaj. V vsak krog zapišite, kaj posamezno področje pomeni konkretno za vas. Pišite na podlagi svojih izkušenj, poznavanja samih sebe in svojega pojmovanja sveta.

Nekatere vsebine boste zapisali brez težav. Za druge boste potrebovali več časa in razmisleka. A ob pisanju boste bolje spoznali svojo poklicanosti in ugotovili tudi, kaj bi bilo dobro spremeniti, da bi lahko resnično zaživeli v skladu z njo.

1. Kar strastno ljubite

To področje zajema dejavnosti, ki vas v življenju najbolj veselijo in ob katerih se počutite najbolj žive. Morda je to jadranje, pisanje pesmi, plezanje, prepevanje v rokovskem bendu, branje zgodovinskih romanov ali druženje s prijatelji. Dovolite si temeljito razmisliti, kaj radi počnete, ne da bi se obremenjevali, ali ste v tem dobri, ali svet to potrebuje in ali ste za to plačani.

2. Kar dobro znate

To so lahko na primer priučene sposobnosti, hobiji, talenti, ki jih imate že od malega: igranje na klavir, govorništvo, šport, risanje … Pri tem vidiku ni pomembno, ali to počnete strastno, ali svet to potrebuje in ali lahko s tem kaj zaslužite.

3. Kar potrebuje svet

»Svet« v tem primeru pomeni človeštvo kot celoto, manjšo skupnost in tudi vse, kar je vmes. Odgovarjajte na podlagi lastnega mnenja in mnenj drugih. Potrebe sveta so lahko strokovna zdravstvena nega, čista voda, boljše izobraževalne možnosti… To področje najbolj očitno vključuje druge ljudi in vaše prizadevanja za dobro drugih.

4. Za kar ste plačani

Razmislite, kaj je tisto, za kar bi vam bili drugi pripravljeni plačati. Mogoče strastno radi pišete pesmi ali ste odličen alpinist, a to ne pomeni, da lahko s tem služite denar. Ali lahko s svojimi strastmi in talenti služite, je seveda odvisno od situacije na trgu, od ponudbe in povpraševanja.

Kaj nam diagram še pove

 • Presečišče tega, kar ljubite, s tem, v čemer ste dobri, je vaša STRAST.
 • Presečišče tega, kar ljubite, s tem, kar potrebuje svet, je vaše POSLANSTVO.
 • Presečišče tega, kar potrebuje svet, s tem, za kar lahko prejmete plačilo, je vaša POKLICANOST.
 • Presečišče tega, kar dobro znate, s tem, za kar lahko prejmete plačilo, je vaš POKLIC.

Ikigaj, središče tega diagrama, je torej nekaj, kar strastno radi počnete, v čemer ste dobri, kar svet potrebuje in s čimer lahko zaslužite denar.

Ikigaj v praksi: iskanje smisla je več kot diagram

Japonci, ki v vsakdanjem življenju uresničujejo svoj ikigaj, pravijo, da je iskanje smisla in nove življenjske usmeritve mnogo več kot površinsko upoštevanje spoznanj iz diagrama. Bistvo življenja ne more biti v zaslužku niti v izpolnjevanju potreb drugih. Prav tako tudi ni bistvo v tem, kaj znate, niti vam ni vam treba biti velik strokovnjak za neko področje, da bi lahko našli svojo poklicanost. Ikigaj mora zato vključevati tudi iskreno prizadevanje za povezanost s posamezniki in skupnostjo okoli sebe. Nepričakovano pa lahko vznikne tudi iz vidikov vašega življenja, ki jih doslej morda sploh niste imeli za zelo pomembne.

Po mnenju marsikoga namreč ni nujno, da bi osebni smisel vključeval kaj, kar potrebuje svet, kar prinaša zaslužek ali za kar smo nadarjeni. Morda niti ni potrebno, da bi se človek poganjal za velikimi in vzvišenimi cilji.

Kajti ikigaj lahko razumemo tudi kot iskanje zadovoljstva v malenkostih, v zavedanju in občutenju tega, kar je »tukaj in zdaj«.

Tako pojmovanje nima veliko skupnega z uspešnostjo v poklicu ali s podjetništvom. Temelji namreč na miselnosti zen budizma, ki poudarja prisotnost v sedanjem trenutku, veselje nad drobnimi stvarmi v življenju in stanje, ki mu z angleško besedo pravimo flow – popolna zatopljenost v tisto, kar v danem trenutku počnemo.

A tudi če zgornji diagram ni povsem v skladu z japonskim izročilom, vam je lahko v pomoč pri iskanju smisla in nove usmeritve v življenju. Ne glede na to, ali naj bi presečišče v sredini prikazovalo vašo osebno poklicanost kot življenjski slog ali ne, si lahko z diagramom pomagate odkrivati, kaj strastno radi počnete in vas osrečuje ter kako bi lahko obenem storili tudi kaj dobrega za druge.

Kdor počne, kar rad počne, bo tudi srčno rad svoje znanje in spretnosti nenehno širil in izboljševal. Predano prizadevanja za popolnost pri tem, kar delamo z ljubeznijo, je potovanje, ki se nikoli ne konča, pa vendar nas globoko izpolnjuje.

Vsi si želimo živeti življenje, polno smisla, in se zjutraj prebujati v veselju. A čeprav vsakdo svoj smisel najde drugje, smo si ljudje edini, da življenje mora biti osmišljeno. Početi, kar strastno radi počnemo, in razvijati svoje talente; pomagati drugim; služiti vsakdanji kruh – vse to je človeku lastno, zanj naravno in nujno. Brez tega ne more biti človek.

ŠE VEČ KORISTNIH NASVETOV

Nazaj na seznam člankov
 • Psihično odporni v kriznih časih
  Znanje / 16. 08. 2023

  Predvsem v kriznih razmerah se hitro pokaže, kako različno se ljudje spoprijemajo s psihičnimi obremenitvami in čezmernim stresom. Niso vsi ljudje enako psihično odporni (rezilientni). Pri nekaterih se bolezni, kot sta izgorelost ali depresija, neredko pojavijo ravno v nemirnih časih. Ti posamezniki se pogosteje zatekajo k alkoholu in drugim snovem, ki povzročajo odvisnost. Za druge pa se zdi, kot da bi imeli v sebi nekakšen čustveni ščit.

  PREBERITE VEČ
 • Čustvena slepota: ali jo prepoznate?
  Znanje / 15. 09. 2021

  Čustvena slepota ali s tujko aleksitimija je osebnostna lastnost, ki jo je mogoče zaznati pri približno 10 odstotkih ljudi. Za čustveno slepe ljudi je značilno, da le stežka zaznavajo lastna čustva. Zavedajo se jih kvečjemu kot nejasnih, neopredeljivih občutkov v telesu. Po drugi strani pa je okrog 10 odstotkov ljudi nadpovprečno občutljivi oz. senzibilnih – zato so navzkrižja v medčloveških odnosih neizogibna.

  PREBERITE VEČ

E-REVIJA AVITA

Brezplačni nasveti, dvakrat mesečno, o zdravem načinu življenja in akcijskih ponudbah.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.