Elektrosmog

Znanje | 10. 12. 2017

Mnenja o tem, ali naj bi se svetovalec za feng shui ukvarjal tudi z elektrosmogom, so med mojimi kolegi deljena: nekateri so prepričani, da je to nujno potreben del celostnega obravnavanja prostorov, drugi pa so mnenja, da to ni naloga svetovalcev za feng shui, saj elektrosmog nima ničesar skupnega s klasičnim feng shuijem.

Obstaja pa še tretje mnenje, ki se mu pridružujem tudi jaz: naloga svetovalca za feng shui je, da stranko opozori na elektrosmog in ji predstavi preproste ukrepe, s katerim se je mogoče izogniti nastajanju elektrosmoga ali zmanjšati njegove vplive. Za celovito obravnavo elektrosmoga pa je potrebno poiskati pomoč strokovnjaka.

Nekateri svetovalci za feng shui uporabljajo za določanje škodljivega vpliva elektrosmoga bajalico, nihalo ali tenzor. Takšna merjenja so pogosto napačna (s previsokimi vrednostmi) in vzbujajo samo nepotrebne strahove. Za merjenje elektrosmoga imamo na voljo natančne tehnične inštrumente, ki so objektivnejši od človeškega telesa. Takšne inštrumente in njihovo delovanje je seveda potrebno poznati in pravilno uporabljati. V tujini obstajajo različni seminarji in dopolnilni študijski programi (npr. za gradbenega biologa), kjer se interesenti med drugim seznanijo z merjenjem elektrosmoga. Njihova poklicna združenja so izdelala tudi priporočila glede mejnih vrednosti merjenj, ki so pogosto več stokrat manjše od uradnih. Te merilne aparate bi pa znal uporabljati tudi marsikateri elektotehnik.

Samo merjenje elektrosmoga seveda ni dovolj, ampak je treba tudi predlagati rešitve. Prav na tem področju pa smo svetovalci za feng shui premalo usposobljeni in nismo opremljeni z ustreznimi merilnimi napravami. Vsako sanacijo je treba namreč dobro pretehtati (tudi finančno plat), ko pa je sanacija končana, je treba še enkrat preveriti (izmeriti), ali je bil dosežen želeni učinek.

Stari Kitajci elektrosmoga res še niso poznali, je pa del našega življenja, če to želimo ali ne. Neprostovoljno smo izpostavljeni predvsem elektrosmogu, ki ga povzročajo daljnovodi, transformatorji in v zadnjih letih številne postaje za mobilno telefonijo. Vodilni nemški »gradbeni biolog« Wolfgang Maes pravi, da večina elektrosmoga nastane v domovih in ga povzročamo stanovalci sami. Za zmanjšanje elektrosmoga obstaja veliko prefinjenih rešitev, ki jih bom predstavila v nadaljevanju, najbolj preprosta pa je, da izključimo aparate, ko jih več ne uporabljamo.

Mogoče boste v članku pogrešali bolj podroben in sistematičen opis različnih sevanj in njihovih frekvenc, tudi kakšen izraz je včasih namenoma uporabljen bolj »ohlapno«. Temo sem hotela opisati na čim bolj razumljiv način, predvsem pa predstaviti preproste in izvedljive rešitve za zaščito pred elektrosmogom, ki lahko do 80 % zmanjšajo elektrosmog v bivalnih prostorih.

Truditi bi se morali, da bi bili vsaj spalni prostori čim manj obremenjeni z elektrosmogom. Obrambne funkcije telesa se ponoči namreč zmanjšajo, zato se ne more braniti pred njim. Telo, ki je tudi ponoči stalno obremenjeno, se ne more odpočiti in obnoviti, kar lahko vodi do poslabšanja zdravstvenega stanja.

Kaj je elektrosmog

Pojem elektrosmog se danes v svetu uporablja kot sinonim za »obremenitve okolja s sevanji, ki so tehničnega izvora«. Sem prištevamo vsa električna, magnetna in elektromagnetna polja, pa tudi mikrovalovno sevanje zaradi mobilne telefonije.

Viri elektrosmoga

1. Električna (izmenična) polja

Električno polje nastane zaradi električne napetosti v kablih. Najdemo ga v električni napeljavi v hiši, v visokonapetostnih kablih, vseh hišnih aparatih – tudi takrat, ko ne delujejo, je pa vtikač v vtičnici (torej je prisotna samo napetost). Električno poljsko jakost, ki jo v okolje oddajajo električne napeljave merimo v V/m. V spalnici te vrednosti ne bi smele presegati 1 V/m, kot manjše odklone se štejejo vrednosti do 5 V/m.

Svetovalci za elektrosmog pa za merjenje električnega polja raje uporabljajo enoto mV (milivolt); z njo merijo tok, s katerim je človeško telo neposredno obremenjeno. Nemško združenje gradbenih biologov priporoča vrednosti od 10 do 30 mV (tolerirajo še vrednosti do 100 mV), v praksi pa so te vrednosti večinoma presežene. Neslavni rekorder je mlajši moški, ki je zbolel za levkemijo in pri katerem so namerili 132000 mV. Vzrok za to je bil pokvarjen grelec v vodni postelji. Po odpravi napake (in verjetno tudi postelje) se je njegova krvna slika v nekaj mesecih znova normalizirala.

 

Vrednosti nekaj tisoč mV so v praksi zelo pogoste in jih velikokrat podcenjujemo. Vzrok za to so večinoma elektične napeljave v stenah ali brezskrbno položeni podaljški in električni kabli (posebej nevarni so pod in/ali tik ob njej). Tudi proizvajalci svetil radi varčujejo in vgrajujejo preproste vtikače, ki niso ozemljeni (nimajo majhnega kovinskega dela, ki pride v kontakt z ozemljitvijo v vtičnici). Zamenjajte vtikače, priskrbite ozemljene vtičnice, še najboljša rešitev pa je montaža posebnega stikala za odklop iz omrežja. To izklopno stikalo zmanjša napetost 230 V na neznatno kontrolno napetost v električnem krogu in jo zopet poveča, ko se za to pojavi potreba (npr. prižge luč). Uporabimo ga lahko za različne prostore v stanovanju ali hiši, kjer ponoči ni stalnih porabnikov električnega toka (hladilnik, zmrzovalnik), še najbolj pa se splača za spalne prostore. Izklopno stikalo se namesti za varovalkami v omarici za števce.

V takšni spalnici se lahko odpočijemo (od elektrosmoga)

Prav pri stikalu za odklop je potrebna velika previdnost, saj se lahko v nekaterih primerih električno polje celo poveča (zaradi posebnostih pri napeljavah). Tudi tukaj velja: nujne so strokovne meritve pred namestitvijo stikala in po njej.

Druga zelo učinkovita rešitev so izolirani električni kabli, ki pa so zelo dragi, zato se bolj redko uporabljajo. V lesenih hišah, ki so najbolj izpostavljene sevanjem zaradi električnega polja, pa so, skupaj s stikali za odklop iz omrežja, skoraj obvezni.

Močna električna polja lahko povzročajo naslednje zdravstvene težave:

 • težave s srcem in krvnim obtokom,
 • pogostejša vnetja,
 • krče,
 • glavobole in migrene,
 • bolečine v sklepih,
 • odpornost proti terapijam,
 • kronično nespečnost,
 • nevroze.

Kako preprečimo in zmanjšamo električna polja:

 • V spalnici imejte čim manj električnih naprav in kablov, še zlasti v bližini postelje.
 • Vtičnice na steni ob postelji naj ne bodo položene v višini glave, ampak čim više (ne nižje!) in čim bolj vstran od postelje.
 • Elektrosmog lahko znatno zmanjšate že s tem, da zmerite in označite na vtikaču in vtičnici, kje je faza: faza vtikača pride k fazi vtičnice. Fazo na vtičnici ni težko izmeriti, kje pa je faza na vtikaču, pa je že težje določiti. Gradbeni biologi izmerijo jakost električnega polja tako, da izmerijo jakost električnega polja pri obeh mogočih položajih vtikača. Pravilen je tisti položaj, pri katerem izmerimo nižjo vrednost (fazi sta skupaj).
 • Ne kupujte postelje z vgrajenimi elektroinštalacijami (v nočni omarici, nad posteljo, …).
 • Nočne svetilke v otroški sobi ne namestite nad otrokovo glavo (svetilka lahko prosto stoji ob postelji).
 • Če je le mogoče, uporabljajte ozemljene vtičnice in stikala.
 • Izogibajte se električno nastavljivim posteljnim vložkom.
 • Ne spite na neozemljeni vodni postelji.
 • Izogibajte se garderobnim omaram z vgrajeno razsvetljavo.
 • Kovinske postelje, vzmetnice, kovinske nočne omarice, posteljni vložki z kovinskim ogrodjem dobro prevajajo električna polja.
 • Vsaj za spalne prostore namestite stikalo za odklop iz omrežja.
 • Pri izolaciji strehe ne uporabljajte izolacije z aluminijasto folijo.

2. Elektromagnetna polja

Kjer teče električni tok, nastane tudi magnetno polje: več toka potrebujemo, večje je magnetno polje. Ko sta električno in magnetno polje neločljivo povezana in se, na primer, preko antene razširjata v okolico, govorimo o elektromagnetnem sevanju. V Uradnem listu (Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju) je takole definirano: »Elektromagnetno sevanje je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju vira sevanja v njegovi bližnji ali daljni okolici povzroča elektromagnetno polje, in je tveganje za škodljive učinke za človeka in živo naravo.«

Še posebej močna elektromagnetna sevanja najdemo v bližini visokonapetosnih napeljav, ki bi morala biti od bivalnih (in drugih) prostorov oddaljena najmanj 150 – 300 m. Na oddaljenosti 60 metrov je bilo pri napetosti 380 kV namerjeno 1500 nT, pri 110 kV pa 500 nT. Nemški gradbeni biologi priporočajo predvsem za spalne prostore vrednosti od 20 do 30 nT (nano Tesla), sprejemljive naj bi bile tudi vrednosti do 100 nT.

Veliko obremenitev spet prihaja iz domačega okolja. Največji povzročitelj so radijske budilke v spalnici, ki stojijo tik poleg naše glave. Nič manj niso nevarne nočne svetilke s transformatorjem. Na splošno velja: vsi električni aparati naj bodo najmanj 1 meter oddaljeni od postelje. Televizor v spalnici z vidika elektosmoga ni problematična (če je čisto izključen in ne na stand-by) – z vidika feng shuija pa je! Nevarnejši je televizijski sprejemnik v sosednjem stanovanju, ki z zadnjim delom »kaže« na skupno steno (in vašo posteljo). Zidovi, stene in strop (vseeno iz katerega materiala so narejeni) namreč ne zadržujejo elektromagnetnih valov, zato se o elektrosmogu pogovorite tudi s sosedi!

Po vaseh so električna napeljava med hišami še vedno pogosto razpeljena s strehe na streho. Včasih, ko je bila poraba elektrike majhna, ti daljnovodi niso bili problematični, zdaj pa je situacija bistveno drugačna. Poraba električne energije se je zelo povečala, pa tudi podstrešja, ki so bila nekdaj namenjena za shranjevanje in sušenje, so zdaj peurejena v stanovanjske površine. Razdalja do daljnovodov na strehi se je tako bistveno zmanjšala in sevanje povečalo.

Pred elektromagnetnim sevanjem se teže zaščitimo kot pred električnim, saj z lahkoto prehaja skozi gradbene materiale. To pomeni, da v notranjost prostorov brez ovire prodrejo tudi vplivi nadzemnih vodov, visokonapetostnih vodov, daljnovoda na strehi, električnega kabla v zemlji, elektrificirane železniške proge, od sosednjih stanovanj, transformatorskih postaj, tovarn … Rešitve so ponavadi drage in skoraj neizvedljive. Najboljša in najcenejša rešitev je, da se čim bolj oddaljite od povzročitelja elektromagnetnega sevanja.

Če je obremenitev zelo velika in selitev ni mogoča, lahko izvedete sanacijo z legiranim jeklom iz nikla in železa, ki je v tujini znano pod imenom »Mu-Metall« (magnetno nepropustna kovina). Na internetu boste našli kar nekaj tujih ponudnikov; za orientacijo pa: 20 x 50 cm velika plošča in debela nekaj mm, stane približno 39 evrov.

Močna elektromagnetna polja lahko povzročajo naslednje zdravstvene težave:

 • večja možnost obolenja za levkemijo pri otrocih,
 • anomalije,
 • vnetja v glavi,
 • povišani krvni pritisk,
 • kronični bronhitis,
 • tumorji,
 • depresije,
 • stres pri obolelih za nevrodermitisom,
 • hiperaktivnost.

Kako preprečimo in zmanjšamo elektromagnetna polja:

 • Pri postelji ne imejte nobenih naprav s transformatorjem (luči, budilke, …).
 • Pozanimajte se, kaj se nahaja za steno v spalnici, kjer imate vzglavje (posebno problematični so televizijski aparati).
 • Ne spite ob steni, za katero se nahajajo elektro omarice, hladilniki in zmrzovalniki, termoakumulacijske peči, črpalke, pisarniški aparati in naprave, kuhinjski aparati, …
 • Močne obremenitve povzroča tudi talno gretje, če ni pravilno izvedeno.
 • Otroške alarmne naprave ne polagajte v otroško posteljico, ampak na oddaljenost najmanj 1 m.
 • Bivajte vsaj 150 m stran od visokonapetostnih kablov (sem sodi tudi elektrificirana železniška proga).
 • Ne sprijaznite se z razdelilno ali transformatorsko postajo, ki je preblizu vaše hiše ali stanovanja. Gradbeni biologi svetujejo, da so bivalni prostori od razdelilne postaje oddaljeni najmanj 60 – 100 m, ter 8 – 10 m pri modernih transformatorjih.

3. Mikrovalovno sevanje mobilne telefonije

Delovanje mobilne telefonije je problematično zato, ker se signali prenašajo z visokofrekvenčnim sevanjem (890 – 1900 MHz), ki digitalno pulzira. Zraven pride še nizkofrekvenčno pulzirajoče sevanje z 217 Hz, ki naj bi po mnenju nekaterih strokovnjakov povzročali največ problemov. Takšnega frekvenčnega vzorca v naravi ni, zato se naše telo pred pulzirajočimi signali še posebej težko brani. Pri mikrovalovnem sevanju v celicah nastane tudi t.i. termični efekt: sprejeta energija se spremeni v toploto, zato je moteno temperaturno uravnavanje telesa. Poleg glave so prizadeti predvsem organi z manjšo vsebnostjo vode v tkivu (oči, moda).

Pri mikrovalovnem sevanju se obremenitve merijo z gostoto pretoka moči v W/cm2 ali mW/cm2. Nemški gradbeni biologi priporočajo 100 mW/cm2, pri mobilnih operaterjih (tudi slovenskih) pa so mejne vrednosti 470 mW/cm2 oziroma 925 mW/cm2.

V časopisih in na internetu boste lahko našli veliko prispevkov na temo slovenska mobilna telefonija in sevanje. Država je določila neke mejne vrednosti sevanja, mobilni operaterji na ves glas govorijo o njegovi neškodljivosti, na tiho pa postavljajo GSM antene, kjer se le da. Za vsak primer, če bi se kdaj pozneje iskazalo, da mikrovalovi res niso tako nedolžni, kot se jih prikazuje, pa nekatere ustanove svetujejo celo nekaj previdnosti. Nasprotniki nenadzorovanega postavljanja GSM anten in prizadeti občani so vedno bolj glasni – in prav je tako. V Nemčiji je nastalo že več kot 7000 iniciativ državljanov, ki so preprečili postavitev nekaj sto GSM anten in so združeni v krovno organizacijo “Bürgerwelle”.

Nihče več si javno ne upa trditi, da mikrovalovna sevanja ne vplivajo na zdravje. Nemški zdravniki so leta 2002 na posvetu v Freiburgu poročali, da se je prav zaradi sevanja mobilnih telefonov povečalo število pacientov:

 • z motnjami pri učenju,
 • z motnjami pri vedenju (hiperaktivinost)
 • z motnjami v delovanja srca,
 • s srčnim infarktom (starostna meja se vedno bolj niža),
 • z epilepsijo in Alzheimerjevo boleznijo,
 • z rakom (tumorji in levkemija),
 • z glavobolom in migreno,
 • s kronično utrujenostjo,
 • z nespečnostjo,
 • z neodpornostjo na okužbe,
 • z razdražljivostjo.

K zmanjšanju mikrovalovnega sevanja lahko prispeva vsak lastnik mobilnega telefona:

 • uporabljajte ga samo takrat, ko ga zares nujno potrebujete,
 • izklopite ga vedno, ko ga ne potrebujete.

Znanstveno še sicer ni dovolj raziskano, katere pulzirajoče frekvence (nizke, visoke) so bolj škodljive in pri kakšnih obremenitvah (dolžini pogovorov) nastopijo zdravstvene težave, vendar odgovorni straši že zdaj vedo: mobilni telefoni niso za otroke!

Marsikdo ne ve, da tudi nekateri brezžični aparati za domačo rabo delujejo na podoben princip kot mobilni telefoni. Brezžični aparati CT 1 so že dolgo na tržišču in delujejo s šibkimi, nepulzirajočimi valovi samo takrat, ko telefoniramo. Pred nekaj leti pa so se na tržišču pojavili DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) brezžični telefoni, ki oddajajo močne visokofrekventne digitalne signale na frekvenci 1900 MHz in sicer 24 ur na dan (ne glede na to, ali telefonirate ali ne). Ker visokofrekvenčni signali neovirano prodirajo skozi različne materiale, ste lahko takšnemu non-stop sevanju izpostavljeni tudi takrat, ko DECT uporabljajo pri sosedovih.

Pred visokofrekvenčnimi valovi se lahko v notranjih prostorih zaščitite tako, da si:

namesto DECT telefona poiščete CT1 (vztrajajte pri prodajalcu, naj vam ga priskrbi),
za zaščito priskrbite posebne zavese, folije, omete, premaze in tapete s karbonskimi vlakni, na tržišču pa obstajajo tudi izolacijske plošče s podobnim učinkom,
ne zatiskate oči in pazite na vsako postavitev GSM antene v vaši okolici
Neko nemško podjetje je skupaj z IGEF (Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung) razvilo posebno prozorno folijo za okna in barvo za stene, ki signifikantno zmanjšajo sevanje v bližini mobilnih postaj na priporočeno vrednost 1 µW/m2.

Za konec pa še tri zanimive zgodbe, ki sem jih našla na internetu:

 • Profesorica dr. Huai Chiang iz Univerze Zhejiang je svoj referat na Mednarodni konferenci za mobilno telefonijo (junij 2000, Salzburg) začela takole: “Včasih smo z mikrovalovnim valovanjem omejevali rojstva (beri: sterilizirali), danes pa z njimi telefoniramo. Kako lepo.” Da mikrovalovi ubijajo semenčeca, so vedeli že vojaki na vojnih ladjah, ki so se pred odhodom na kopno še hitro sprehodili mimo radarja.
 • Grška znanstvenika Magras in Xenos sta bila zaskrbljena zaradi zdravja ljudi, ki živijo v bližini radijskih in televizijskih anten. Leta 1997 sta izvedla naslednji poskus: miši sta pustila na različnih mestih okrog antene in jih opazovala. Tiste miši, ki so bile izpostavljene šibkemu sevanju (168 mW/cm²) so postale neplodne po petih generacijah, tiste, ki so bile izpostavljene močnemu sevanju (1 053 000 mW/cm²), pa že po treh generacijah.
 • Ameriški predsednik George W. Bush je razglasil Belo hišo za območje brez mobilnih telefonov. Uporaba mobilnih telefonov je dosledno prepovedana! Vzrok ni bila predsednikova potreba po zmanjšanju elektrosmoga, zvonenje mobilnih telefonov mu je šlo preprosto na živce. Vsaj v tem primeru bi morda kazalo posnemati Busha …Lep pozdrav

Helena Golenhofen

/ Članek je bil v podobni obliki objavljen v prilogi Deloindom. /
/ Vir: www.fengshui-akademija.si /

ŠE VEČ KORISTNIH NASVETOV

Nazaj na seznam člankov
 • Elektrosmog – nevidni ubijalec našega zdravja
  Odgovori strokovnjakov / 26. 08. 2022

  Gostujoči strokovnjak je Igor Šajn, strokovnjak za bivalno biologijo. Ste že slišali za elektrosmog? Velika večina prebivalcev EU je izpostavljeno visokim poljem/sevanjem tehničnega izvora, tako nizkofrekvenčnim, kot visokofrekvenčnim, ki jih povzroča človek s svojim načinom življenja in predvsem v imenu tehnološkega napredka. Znanstveniki, ki se ukvarjajo s to problematiko so zelo zaskrbljeni, še posebej zaradi skrb zbujajočih znanstvenih odkritij, ki kažejo kako lahko takšna dolgoročna izpostavljenost vpliva na naše zdravje.

  PREBERITE VEČ
 • Ne pijte pitne vode
  Odgovori strokovnjakov / 10. 12. 2017

  "Voda še za v čevelj ni dobra!" so modrovali naši predniki. So pač živeli v neprimerno bolj zdravem okolju, kakor pa živimo dandanes. V obilju zdrave vode, ki je polnila reke in jezera, potoke in izvire, se še zavedali niso, kakšen dar narave so prejeli. Vodna masa se tudi nam zdi neizmerna, naravne zaloge vode neskončne."

  PREBERITE VEČ

E-REVIJA AVITA

Brezplačni nasveti, dvakrat mesečno, o zdravem načinu življenja in akcijskih ponudbah.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.